Posielame informácie k voľnému pracovnému miestu „Liečebný pedagóg v Krízovom centre Repuls“

https://www.profesia.sk/praca/magistrat-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/O3362813?utm_source=facebook&utm_medium=social_media&utm_campaign=offer_detail

Liečebný pedagóg v Krízovom centre Repuls

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Krízové centrum Repuls – Magistát, pracovisko Budatínska 59, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výkon odbornej pomoci na zvládnutie krízovej životnej situácie u klientov krízového centra na sociálno-psychologickom úseku.
Poskytovanie liečebno-pedagogických intervencií klientom v popoludňajšom čase – realizácia arte-terapeutických, dramato-terapeutických, muziko-terapeutických aktivít, vedenie tvorivých dielní.
Čiastkový výkon činnosti na úseku výchovy mimo vyučovania v nepretržitej prevádzke.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Výpis z registra trestov, nie starší ako 1 mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – psychológ KC – neotvárať“, najneskôr do 30.4.2018 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na stránke www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

liečebná pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – liečebná pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika.
Ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik výhodou.
Odborná prax so skupinovou prácou s deťmi a dospelými podmienkou.
Zručnosti v práci s obeťami násilia, s ľuďmi v krízových situáciách.
Znalosť zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Znalosť zákona č.36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bezúhonnosť.
Odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť tímovej práce.
Ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa – samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk