K novému roku sa uvoľní miesto liečebného pedagóga v Košiciach na Spojenej škole pre deti s autizmom na Vojenskej ulici. Okrem práce s deťmi ide aj o prácu s rodičmi, úzku spoluprácu so školským psychológom a CVI v Košiciach. SŠ Vojenská 13, Košice. Viac informácii o škole nájdete na webe.