Milí kolegovia a študenti,

Asociácia liečebných pedagógov PRO LP neustále usilovne pracuje na tom, aby náš odbor mal svoje stále miesto v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb. Pravidelne sa stretávame na PROLP stretnutiach. Liečebnopedagogickými intravíziami a supervíziami podporujeme výmenu vedomostí, zručností a skúsenosti. Naši zástupcovia komunikujú a spolupracujú s MZ, MŠ, SLS, SKIZP, SZU, KLP, IŠLP, APPVI… Organizujeme konferencie na domácej a zahraničnej úrovni, spolupracujeme s IGhB (Medzinárodnou spoločnosťou liečebnopedagogických profesijných a odborných organizácií). Každoročne vydávame odborný časopis PRO LP. Je to dôležité a potrebné.

Členský poplatok na rok 2018 je 15 euro, pre študentov 7 euro. Členské prosíme uhradiť najneskôr do marca 2018, bankovým prevodom na účet IBAN: SK5109000000000179680236, Slovenská sporiteľňa a.s.. Do poznámky uveďte účel platby – Členské na rok 2018. ĎAKUJEME:)

VÝHODY ČLENSTVA PROLP – PRÍNOS pre členov PROLP Asociácie liečebných pedagógov

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
vydávanie odborných publikácii cez PROLP (vydavateľstvo Ružomberok, Olomouc, ..)
organizovanie LP dni, konferencií, seminárov, školení, workshopov, … na domácej a zahraničnej úrovni
uverejnenie odborných LP článkov v Revue LP
písanie posudkov
30%-50% zľava na všetky podujatia organizované Asociáciou PRO LP

ETICKO-PRÁVNE ZASTUPOVANIE LP
odborné poradenstvo a podporu pri hájení vašich profesijných záujmov
podpora profesijného zázemia

PROJEKTY, GRANTY
hľadanie grantov a projektov
pomoc pri písaní projektov
zastrešenie projektu

INÉ
možnosť uverejnenia svojej vizitky na web www.prol.sk a FB PROLP
propagácia kurzov a iných podujatí z odboru LP na webe a FB
pravidelná informovanosť o aktuálnom dianí v profesii LP, nové trendy na Slovensku a vo svete
spolupráca s medzinárodnou organizáciou liečebných pedagógov IGhB

ASOCIÁCIA PROLP
predkladať návrhy a podnety na zvyšovanie úrovne profesie LP a rozvoji odboru (legislatívna úroveň)
člen môže voliť a byť volený do orgánov združenia, má právo navrhovať a voliť užší výbor PRO LP
člen PROLP sa stáva členom medzinárodnej asociácie liečebných pedagógov IghB (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, …)