Najnovšie a aktuálne číslo časopiu Revue liečebnej pedagogiky