09.11.17 Medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívna škola a rodina“

Dňa 9.11.17 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívna škola a rodina“ ktorú sme organizovali spoločne s Katedrou liečebnej pedagogiky ako súčasť projektu KEGA č. 030KU-4/2017 Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole. Okrem mnohých odborníkov bola veľkým prínosom prítomnosť a otázky rodičov, ktorých sa téma konferencie bytostne dotýkala. ...

06.10.17 Spolupráca s IGhB – Medzinárodná spoločnosť liečebnopedagogických profesijných a odborných organizácií

Pro LP, resp. dve jej zástupkyne Gabi a Vierka sa zúčastnili 6.-8. októbra 2017 zasadnutia IGhB (Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände) v Holandskom Utrechte. Zúčastnili sa zaujímavých debát a priniesli nám novinky o dianí v rôznych krajinách, o ktoré sa postupne budeme s Vami deliť. Nešli tam však s prázdnou rukou, ProLP vypracovala pre IGhB finančný audit príjmov a... ...