Seminár pre liečebných pedagógov v školstve

Uplynulé obdobie poznačené pandémiou nás vystavilo zvýšenej miere stresu (zmenené životné podmienky, straty, úmrtia blízkych v rodine, nárast úzkosti a pod.).  Na KLP PdF UK v spolupráci s PROLP realizujeme dva semináre pre liečebné pedagogičky a pedagógov pracujúce/ich v rezorte školstve, odborných zamestnancov a učiteľov/učiteľky MŠ a ZŠ na tému: Ako pomôcť zvládať stres deťom a žiakom... ...

Pozvánka na online seminár

Radi Vás informujeme o novovznikajúcej iniciatíve, spájajúcej liečebných pedagógov pracujúcich s ľuďmi s psychickými ťažkosťami.  Našou prvou aktivitou je online seminár zameraný na tematiku psychosociálnej rehabilitácie. Podrobný program nájdete v prílohe. Jednotlivé prednášky si je možné pozrieť kedykoľvek, je zadarmo a za absolvovanie vás čakajú aj kredity zo SKIZP.  Pozvánku nájdete tu:https://prolp.sk/wp-content/uploads/2021/02/Pozvanka-na-seminar.pdf Do videnia online! ...

Intervízne stretnutie „Tandemovka“

24.2.2020 o 17:30 sa v Dome Quo Vadis uskutoční prvé stretnutie vznikajúcej intervíznej skupiny. Vítaní sú liečební pedagógovia v praxi, študenti aj iné pomáhajúce profesie. Viac informácií TU a na mailovej adrese zuzanka.last@gmail.com. ...

Liečebnopedagogická dielnička

Takéto milé video sme si všimli  odporúčame obzvlášť študentom, veľmi pekne tam naša kolegynka Mgr. Zuzana Kočišová vysvetlila základy senzorickej integrácie. Príjemné sledovanie  🙂 ...

11.02.2020 pozvánka na regionálne zasadnutie SKAV TN

Ahojte milé liečebáčky, milí liečebáciposielame výzvu k spolupráciak viete o niekom, kto by sa vedel zapojiť, prepošlite prosím, ďakujem Monika Dobrý deň, dovoľujeme si Vás pozvať na 1. regionálne apolitické zasadnutie Stálejkonferencie aktérov vo vzdelávaní, ktoré sa v Trenčianskom krajiuskutoční dňa 11.2. 2020 v priestoroch Študentského centra Trenčianskejuniverzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Študentskej ulici č.... ...

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PRE LIEČEBNÝCH PEDAGÓGOV NA SZU

Ak si liečebný pedagóg pracujúci v zdravotníctve (alebo v zariadení s licenciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti) a ešte nemáš špecializačné štúdium, tak je najvyssi čas, aby si si ho spravil 🙂 Neváhaj a čítaj a prihlasuj sa! http://www.szu.sk/index.php?id=176&fbclid=IwAR07192GLsY8eAjEtrgKguKkLeDjYtvJSskQnXz0AYKCDywsh5zJT9djnqE Zlé jazyky tvrdia, že je čas len do konca januára 😉 AKO NA TO: kuk link + prilozenu ziadost o... ...

Správa z IGhB zasadania v Bratislave 11.-13. októbra 2019

Zasadanie exekutívnej komisie medzinárodnej profesijnej organizácie IGhB sa na jeseň v roku 2019 konalo opäť u nás, v Bratislave. Zástupcovia liečebnopedagogických profesijných organizácií z Nemecka, Švajčiarska, Holandska a Maďarska sa v piatok 11. októbra 2020 zúčastnili vedecko-odbornej konferencie k téme multisenzorické prostredie a v rámci okrúhleho stola tam predstavili svoje členské organizácie. O každej profesijnej organizácii z týchto európskych krajín sme sa dozvedeli, kedy organizácia... ...

05.12.2019 Katedrálka liečebákov

Milí ProLPáci, v mene tretiakov bakálarov z katedry LP (organizátorov katedrálky liečebákov) Vás všetkých srdečne a sviatočne pozývame na túto výnimočnú slávnosť!  Výnimočnú preto, lebo po prvýkrát privítame prvákov bakalárov do spoločenstva liečebákov! Pripravili sme pre nich hry a zároveň aj možnosť prisahať na naše novovzniknuté liečebnopedagogickodlaňové žezlo 😀 a stať sa jedným z nás!... ...

10 október – Svetový deň duševného zdravia

Dnes máme vskutku významný deň. Pozdravujeme všetkých kolegov, ktorí podávajú pomocnú ruku ľuďom s duševnými chorobami dennodenne.A nezabudnime ani na vlastné duševné zdravie  😉 ...