• 25. JANUáRA 2018

  18.-20.4.18 Tretia medzinárodná vedecká konferencia o muzikoterapii „“Music-Math-Science“ v Moskve

  Milí kolegovia, kolegyne, dávame vám do pozornosti možnosť aktívne vystúpiť alebo sa pasívne zúčastniť na Tretej medzinárodnej vedeckej konferenciio muzikoterapii „“Music-Math-Science“ v Moskve КОНФЕРЕНЦИЯ 2018 информационное письмо КОНФЕРЕНЦИЯ 2018 инф. письмо англ

  • 24. JANUáRA 2018

  12.4.18 Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky

  Milé kolegyne, milí kolegovia, srdečne vás pozývame na spoločné stretnutie na Katedre liečebnej pedagogiky, ktoré sa uskutoční dňa 12.4.2018 o 14:30 k príležitosti medzinárodného dňa liečebnej pedagogiky. Pozvánku prikladáme v prílohe, s pozdravom, Pavol Janoško za prac. tím KLP

  • 23. JANUáRA 2018

  18.3.18 HRY S HUDBOU – zážitkový workshop Lučenec

  Tento týždeň nás čaká ešte jedna hudobno-terapeutická udalosť a tentokrát vôbec nie v Bratislave. Ešte je možné sa prihlásiť 😉 A ďakujeme za tip Monike Adamčíkovej. Ak by ste vedeli o podobných udalostiach aj vy, spokojne nám napíšte, potešíme sa https://www.evensi.com/hry-s-hudbou-lucenec/246274572

  • 9. JANUáRA 2018

  28.2.18 PRÍBEH (NE)JEDNÉHO UČITEĽA – pravidelné semináre a worshopy

  …jednou z úloh liečebných pedagóv je aj edukovať. Tu napríklad máme príjemnú večernú ponuku pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí sa každodenne boria s otázkami a ťažkosťami pri snahe o inkluzívne vzdelávanie. Hostkami budú nám dobre známe PaedDr. Monika Stupkova, PhD. a PaedDr. Magdalénka Szabová “ Príbeh (ne) jedného učiteľa“, je pravidelný interaktívny seminár pre učiteľov, organizovaný

  • 8. JANUáRA 2018

  21.02.2018_Seminár Dysfagie,  v rámci sústavného  vzdelavánia,  kreditované SKIZP

  Posielame pozvánku pre záujemcov na seminár Dysfagie,  v rámci sústavného  vzdelávania,  kreditované SKIZP. Prajeme všetkým pekny deň Dobre_jesť_napriek_zabúdaniu_workshop (1).

  • 7. JANUáRA 2018

  26.1.2018_ Diplomovaný kurz Montessori Terapie s Lore Anderlink v Čechách

  Príjemný dobrý deň, dávame vám do pozornosti jedinečný a neopakovateľný medzinárodný diplomový kurz Montessori Terapie s Lore Anderlink MX-2614N_20180126_081755

  • 8. OKTóBRA 2017

  9.11.17 Medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívna škola a rodina“

  Dňa 9.11.17 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívna škola a rodina“ ktorú sme organizovali spoločne s Katedrou liečebnej pedagogiky ako súčasť projektu KEGA č. 030KU-4/2017 Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole. Okrem mnohých odborníkov bola veľkým prínosom prítomnosť a otázky rodičov, ktorých sa téma konferencie bytostne dotýkala.

  • 7. OKTóBRA 2017

  6.10.17 Spolupráca s IGhB – Medzinárodná spoločnosť liečebnopedagogických profesijných a odborných organizácií

  Pro LP, resp. dve jej zástupkyne Gabi a Vierka sa zúčastnili 6.-8. októbra 2017 zasadnutia IGhB (Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände) v Holandskom Utrechte. Zúčastnili sa zaujímavých debát a priniesli nám novinky o dianí v rôznych krajinách, o ktoré sa postupne budeme s Vami deliť. Nešli tam však s prázdnou rukou, ProLP vypracovala pre IGhB finančný audit príjmov a