Úhrada členského

Členský poplatok na rok je 15 eur, pre študentov 7 eur. Členské prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet IBAN: SK5109000000000179680236, Slovenská sporiteľňa a.s.. Do poznámky prosím uveďte účel platby – Členské na daný rok. ĎAKUJEME:)
Aj vďaka členským poplatkom neustále usilovne pracujeme na tom, aby náš odbor mal svoje stále miesto v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb. Pravidelne sa stretávame na PROLP stretnutiach. Liečebnopedagogickými intravíziami a supervíziami podporujeme výmenu vedomostí, zručností a skúsenosti. Naši zástupcovia komunikujú a spolupracujú s MZ, MŠ, SLS, SKIZP, SZU, KLP, … Organizujeme konferencie na domácej a zahraničnej úrovni, spolupracujeme s IGhB – Medzinárodnou spoločnosťou liečebnopedagogických profesijných a odborných organizácií. Každoročne vydávame odborný časopis PRO LP. Je to dôležité a potrebné, ďakujeme za podporu.