Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva príjme na plný alebo čiastočný úväzok:
pracovisko Žilina: logopéda, špeciálneho pedagóga, fyzioterapeuta, liečebného pedagóga
pracovisko Martin: logopéda, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga
pracovisko Rajec: logopéda, liečebného pedagóga, fyzioterapeuta
V prípade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na scsppza@gmail.com