Milé kolegyne a kolegovia, 

pozývame Vás na konferenciu Štandardné postupy v liečebnej pedagogike, ktorá sa bude konať v piatok 8.10.2021 v Bratislave v priestoroch Memory Centra

Program konferencie si môžete pozrieť tu.

Štandardné postupy vychádzajú z aktuálnych poznatkov a pomenúvajú najzákladnejšiu liečebnopedagogickú starostlivosť pri daných ťažkostiach. Tieto postupy sme my, liečební pedagógovia, tvorili a zároveň ho aj my pravidelne revidujeme a aktualizujeme. Jeho súčasnú podobu by autori radi predstavili.  

V zdravotníctve sú to naše prvé štandardy, no máme ich schválených už 8, nájdete ich všetky tu. Na konferencii v októbri sa budeme venovať prvým trom, plánujeme potom pokračovanie začiatkom roku 2022 a v máji alebo júni 2022. 

Uvedomujeme si, že opatrenia na zamedzenie šírenia Covid-19 sa môžu dovtedy zmeniť, preto pripravujeme konferenciu hybridne. Prednášky našich hostí vám zašleme už vopred – budete si ich môcť pozrieť v pohodlí domova. Naživo nás budú čakať diskusie k jednotlivým prednáškam a najmä by sme radi znovu ponúkli priestor pre stretnutia a zdieľania našich skúseností. Stretnutia liečebných pedagógov z praxe boli vždy vzácnou udalosťou a radi by sme ponúkli túto možnosť opäť. Samozrejme, je možné, že sa opatrenia do októbra sprísnia maximálne a stretnutie nebude možné – aj vtedy by sme vás radi pozvali do online diskusií s autormi prednášok. 

Konferenčný poplatok (10 eur) bude v plnej výške odpustený členom PRO LP. 

S registráciou začíname práve teraz, pomocou prihlasovacieho formuláru.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, 
Monika Stupková, Erika Kovácsová a Viera Bosáková