Milé kolegyne, milí kolegovia,
na konci roka vydávame ďalšie číslo nášho profesijného časopisu Revue liečebnej pedagogiky.
 
Náš časopis je dôležitým odborným spojítkom nielen medzi nami (aby sme sa informovali o svojej práci a jej výsledkoch, nových poznatkoch atď.), ale aj smerom k iným profesiám a odborníkom/verejnosťou.
Ponúkame vám možnosť publikovania formou:
– odbornej /vedeckej štúdie (vhodné pre akademikov, doktorandov),
– odborného článku z praxe (vhodné pre kolegyne/kolegov v praxi),
– kazuistiky (prax),
– recenzie (prispieť môže ktokoľvek od študentov až po akad.),
– informácie (o vašich plánovaných aktivitách, iných podujatiach)
– zdieľania informácii zo života PROLP… atď.
Budeme radi, keď sa rozhodnete publikovať, alebo nás podporíte typom na niekoho (prípadne, rovno niekoho oslovíte)
Svoje návrhy mi, prosím, posielajte na mail: janoskopavol@gmail.com – pokiaľ možno čo najskôr,
deadline pre ukončenie prijímania príspevkov je 10. decembra, informácie k úprave príspevku sú na konci časopisu (posledné číslo pripájam v prílohe),
vopred ďakujem za spoluprácu,
s pozdravom,
Pavol Janoško
šéfredaktor Revue LP
liečebný pedagóg
vedúci katedry
 
Katedra liečebnej pedagogiky
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE
Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava
 
Kontaktné údaje:
Mýtna 2877/40, 811 07 Bratislava – Staré mesto, +421 907 175 222