Príbeh nejedného učiteľa pokračuje, tentokrát hostí až dve liečebné pedagogičky – Mgr. Alžbetu Poloňovú, PhD. a Mgr. Ivanu Lessner Lištiakovú, PhD. 
Zaoberať sa budú vytváraním prienikov pre prax učiteľov bežných tried, ktorí deti denne sprevádzajú.
Ak máte vo svojom okolí učiteľov, ktorí sa práve s takýmito otázkami potýkajú, neváhajte ich pozvať 

😉