Pracovná ponuka: Poradca pre špecializované sociálne poradenstvo

Náplňou práce špecializovaného sociálneho poradcu je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou pre ľudí s duševným ochorením, s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénie, mánio depresie a demencie a ich rodiny, viesť dokumentáciu a administratívu podľa požiadaviek zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore sociálna... ...

Predaj liečebnopedagogickej ambulancii Dr. Mikulu v Banskej Bystrici

Skúsený liečebný pedagóg Dr. Martin Mikula predáva dobre zabehnutú liečebnopedagogickú ambulanciu v Banskej Bystrici so zmluvne zabezpečenou spoluprácou so všetkými zdravotnými poisťovňami, v prípade záujmu prosím kontaktujte pána doktora Mikulu 0918 918 843 ...

Pracovná ponuka SCŠPP Púchov, Trenčín

Pozdravujeme národ liečebácky mimobratislavský. Máme tu pracovné ponuky: Súkromné centrum špeciálno- pedagogickeho poradenstva prijme na plný, alebo čiastocny úvazok odbornikov: ➡️Pracovisko Púchov: logopéda, sociálneho, špeciálneho pedagóga, prípadne liečebného pedagóga.➡️Pracovisko Trenčín: špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga. 📩V pripade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na: info@ poradna- helpdys.sk, telefon: 0918 752 492 ...

Prihláška za člena PROLP a GDPR

Členský poplatok na rok je 15 eur, pre študentov 7 eur. Členské prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet IBAN: SK13 8330 0000 0021 0154 4532 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Do poznámky prosím uveďte účel platby – Členské na daný rok. ĎAKUJEME:) Prihlášku za člena nájdete na http://prolp.sk/wp-content/uploads/2017/12/PRO-LP-PRIHLASKA-za-clena.pdf Formulár GDPR ...

Liga za duševné zdravie SR hľadá na LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA tím odborníkov

Liga za duševné zdravie SR hľadá do svojho nového projektu 24-hodinovej telefonickej LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA tím odborníkov na 4 a 12 hodinové smeny dištančného poradenstva.Požadujeme:➡️vzdelanie v odbore psychológia, psychiatria, sociálna práca, liečebná a špeciálna pedagogika➡️prax v poradenstve, ideálna v dištančnom➡️skúsenosti s krízovou intervenciou➡️možnosť/ochota poskytovať poradenstvo aj cez víkendy a sviatky➡️odborníci z Bratislavy a okolia➡️ochota ďalej... ...

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina hľadá odborníkov

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva príjme na plný alebo čiastočný úväzok:pracovisko Žilina: logopéda, špeciálneho pedagóga, fyzioterapeuta, liečebného pedagógapracovisko Martin: logopéda, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagógapracovisko Rajec: logopéda, liečebného pedagóga, fyzioterapeutaV prípade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na scsppza@gmail.com ...

Centrum Včasnej intervencie v Banskej Bystrici hľadá odborníkov

Hľadáme do nášho tímu psychológa, logopéda, liečebného pedagóga zatiaľ na čiastočný úväzok.podmienka: Vodičský preukazChcete vedieť viac? napíšte….mrenicova@centravi.sk ...

Domov seniorov a špecializované zariadenie Dúbravská oáza pokoja a oddychu hľadá odborníkov

Domov seniorov a špecializované zariadenie Dúbravská oáza pokoja a oddychu hľadá novú posilu do tímu: liečebného pedagóga, terapeuta a sociálneho pracovníka. Potrebná kvalifikácia:I. alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelanie v odbore sociálna práca alebo iné príbuzné odbory, predchádzajúca prax vítaná, nie však nutná.Náplň práce:Komplexné vedenie sociálnej agendy, vypracovanie osobnej a rodinnej anamnézy, tvorba a aktualizácia individuálnych plánov... ...