Voľná pozícia liečebného pedagóga v Banskej Bystrici

Do tímu ambulancie liečebnej pedagogiky v Banskej Bystrici hľadáme nových liečebákov. Podmienky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, samostatnosť, liečebák srdcom i poslaním. Uchádzači absolvujú osobný pohovor. Viac info na e-maili: petra.budacova@gmail.com. Nástup po dohode...

Hľadáme nových kolegov/ kolegyne

Do narnijského tímu hľadáme k novému školskému roku 2023/24 nových kolegov, nové kolegyne. Budeme radi, ak túto informáciu budete zdieľať. Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Slovenský jazyk a literatúra Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Matematika Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Informatika Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) Hľadáme milú kolegyňu na recepciu školy A tiež hľadáme príjemnú osôbku, hneď dve, na našu recepciu, nakoľko sa...

Ponuka voľného pracovného miesta pre liečebného pedagóga

Liečebný pedagóg do ambulancie liečebnej pedagogiky DIALÓG spol. s r. o., BratislavaNeštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchamireči a učenia. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – terapia detí predškolského veku a žiakov voblasti narušenej komunikačnej schopnosti a s poruchami učenia, stimulácia vývinu dieťaťa,predškolská príprava. Požiadavky na zamestnanca – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore...

Výzva MZ SR v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – možnosť preplatenia vzdelávania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Názov výzvy: „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblastistarostlivosti o duševné zdravie“Kód výzvy: 12I08-21-V02 Cieľ výzvy: Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním,čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti Cieľová skupina: Zdravotnícki pracovníci v súlade s...

Liečebný pedagóg na psychiatrickej klinike

Psychiatrická klinika LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto hľadá liečebného pedagóga. Úväzok je 1,0. Ide o 3 ročné zastupovanie kolegyne na materskej dovolenke. Kolektív je mladý – lekári, psychológovia, sestry, sociálna pracovníčka a ďalší. Pacientov je na lôžku 43, v stacionári 15. V prípade záujmu kontaktujte prof. PhDr. Martu Horňákovú, PhD. hornakova@fedu.uniba.sk Telefón na pracovisko: +421...

Hľadáme člena inkluzívneho tímu do školy

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s prosbou. Na našej škole pôsobí inkluzívny tím, ale od 1.9.2022 nám chýba školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg. Ak toto miesto k 1.12.2022 neobsadíme, prídeme cez NIVAM o možnosť ďalej zamestnávať pre nás tak dôležitého zamestnanca. V škole máme 450 detí, inkluzívny tým je pre nás už vzdelávacieho procesu a radi by sme...

Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022 Podrobné informácie nájdete tu. Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr. Podmienky prijatia sú: ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného...

Regionálny expert: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie? Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.Štandardy tvoríme s dôrazom...

Koordinátor/ka práce s mládežou na Oddelení školstva, športu a mládeže

Bratislava Plný úväzok 1 350 EUR/mes.– možnosť priznať aj osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností Popis pracovného miesta Rozvoj, koordinácia a systematická podpora práce s mladými ľuďmi (vo veku 15 – 30 rokov) v meste Bratislava,  Príprava, tvorba, následná implementácia a realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Bratislava, ktorá má slúžiť ako hlavný strategický...

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím v Bratislave

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím do súkromnej materskej školy s vyučovacím jazykom anglickým. Účasť na výchovno – vzdelávacom procese v materskej škole, utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Spolupráca – pravidelné stretnutia s ďalšími odborníkmi v oblasti špeciálna...