Hľadáme člena inkluzívneho tímu do školy

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s prosbou. Na našej škole pôsobí inkluzívny tím, ale od 1.9.2022 nám chýba školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg. Ak toto miesto k 1.12.2022 neobsadíme, prídeme cez NIVAM o možnosť ďalej zamestnávať pre nás tak dôležitého zamestnanca. V škole máme 450 detí, inkluzívny tým je pre nás už vzdelávacieho procesu a radi by sme... ...

Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022 Podrobné informácie nájdete tu. Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr. Podmienky prijatia sú: ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného... ...

Regionálny expert: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie? Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.Štandardy tvoríme s dôrazom... ...

Koordinátor/ka práce s mládežou na Oddelení školstva, športu a mládeže

Bratislava Plný úväzok 1 350 EUR/mes.– možnosť priznať aj osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností Popis pracovného miesta Rozvoj, koordinácia a systematická podpora práce s mladými ľuďmi (vo veku 15 – 30 rokov) v meste Bratislava,  Príprava, tvorba, následná implementácia a realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Bratislava, ktorá má slúžiť ako hlavný strategický... ...

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím v Bratislave

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím do súkromnej materskej školy s vyučovacím jazykom anglickým. Účasť na výchovno – vzdelávacom procese v materskej škole, utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Spolupráca – pravidelné stretnutia s ďalšími odborníkmi v oblasti špeciálna,... ...

Člen inkluzívneho tímu

Do nášho tímu hľadáme v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií dieťaťa/žiaka II.“ člena inkluzívneho tímu (školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga).  Náplň práce člena inkluzívneho tímu spočíva v poskytovaní poradenstva, vo vykonávaní špecializovanej činnosti a ďalších tvorivých aktivít súvisiacich s odbornou činnosťou a metódami, v pripravovaní programov zameraných na stimuláciu identifikovaných oslabených... ...

Krajina – Nekrajina n. o. špecializované zariadenie pre deti s autizmom

Údaje o pracovnom mieste – náplň (druh) práce: Starostlivosť o dve deti so zdravotným postihnutím na 4 hodiny denne v poobedných hodinách po škole, dozor, obslužné činnosti. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa. Pracovné podmienky Pracovný čas: od 13:00 do 17:00 Požiadavky na zamestnanca Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  Dĺžka praxebez požiadavky na odbornú prax... ...

CSSpKM pre deti a dospelých v Bratislave

Miesto práceĽuda Zúbka 6, Dúbravka, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Termín nástupu dohodou Mzdové podmienky (brutto)1 108,5 EUR/mesiacpo skúšobnej dobe osobný príplatok minim.65 €, odmeny 2x ročne, diagnostický príplatok po dobu 6 mesiacov pri diagnostike a nastavovaní terapie nového klienta 23,50 €, pravidelné navyšovanie mzdy za roky praxe. Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci... ...

Príležitosť získať zabehnutú LP ambulanciu v Banskej Bystrici

Milé kolegyne, kolegovia, milí liečebáci, pán Dr. Michal Mikula predáva liečebnopedagogickú ambulanciu v Banskej Bystrici. V prípade záujmu získate podrobnejšie informácie na č.t. 0918 918 843.  Adresa Tatranská 1097411 Banská BystricaV budove základnej školy ...

Pracovná ponuka: Gymnázium v Bratislave hľadá ľudí do inkluzívneho tímu.

Gymnázium Jána Papanka na Vazovovej ulici v Bratislave hľadá ľudí (špeciálni/liečební/sociálni pedagógovia a asistenti učiteľov) na vytvorenie viac-členného inkluzívneho tímu. Kontakt: vedenie@vazka.sk ...