Pozdravujeme národ liečebácky mimobratislavský. 
Máme tu pracovné ponuky:

Súkromné centrum špeciálno- pedagogickeho poradenstva prijme na plný, alebo čiastocny úvazok odbornikov:

➡️Pracovisko Púchov: logopéda, sociálneho, špeciálneho pedagóga, prípadne liečebného pedagóga.
➡️Pracovisko Trenčín: špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga.

?V pripade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na: info@ poradna- helpdys.sk, telefon: 0918 752 492