Radi Vás informujeme o novovznikajúcej iniciatíve, spájajúcej liečebných pedagógov pracujúcich s ľuďmi s psychickými ťažkosťami. 

Našou prvou aktivitou je online seminár zameraný na tematiku psychosociálnej rehabilitácie. Podrobný program nájdete v prílohe. 
Jednotlivé prednášky si je možné pozrieť kedykoľvek, je zadarmo a za absolvovanie vás čakajú aj kredity zo SKIZP. 

Pozvánku nájdete tu:
https://prolp.sk/wp-content/uploads/2021/02/Pozvanka-na-seminar.pdf

Do videnia online!