Dobrý deň.

Dovoľujeme si Vás osloviť v mene občianskeho združenia Fascinujúce deti. Ako možno viete, jednou z našich hlavných aktivít je šíriť povedomie o FASD – poruchách fetálneho alkoholového spektra. Tento rok sme súčasťou celoslovenského prieskumu, ktorý zisťuje povedomie o týchto poruchách medzi odborníkmi. Preto by sme Vás chceli poprosiť o zapojenie sa do tohto prieskumu formou vyplnenia krátkeho online dotazníka. Výsledné dáta budeme priebežne zverejňovať. Za Vašu pomoc ďakujeme!

 

LINKY DOTAZNÍKY KAMPAŇ FASD 2018

Vyberte kategóriu, v ktorej pracujete a kliknite:

 

Zdravotnictvo

https://ankety.ku.sk/index.php/711486?lang=sk

 

Skolstvo

https://ankety.ku.sk/index.php/434745?lang=sk

 

Socialna praca

https://ankety.ku.sk/index.php/926835?lang=sk