Sme liečebáčky prvého ročníka magisterského stupňa. “Najzaujímavejší ľudia, ktorých nájdete sú tí, ktorí vám nebudú zapadať do vašich šuflíkov. Oni si urobia svoje vlastné.” (Temple Grandin) – s: Kovács Katalin.