Srdečne Vás pozývame na vzdelávacie semináre:
Diagnostika vzťahovej väzby (6 voľných miest)
Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie (5 voľných miest)
Kresba domov – projektívny terapeutický nástroj (6 voľných miest)
Kurz kresby H-T-P (3 voľné miesta)
Dieťa a rodina v rozvode (6 voľných miest)

Bližšie informácie na www.rodinnaterapia.sk, alebo na rodinnaterapia@gmail.com