Detský fond SR vypísal prac. ponuku na miesto LP do projektu Centrum pre rodiny.

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1480818/odborny-a-pracovnik-cka-psycholog-cka-liecebny-a-pedag-

Vrámci projektu bude realizovaných viacero aktivít:

 1. Rodičovsko- detské skupiny: pracujeme s celou rodinou s dieťaťom s ADHD, ADD a s poruchami správania.
 2. Individuálne stretnutia s celou rodinou s dieťaťom s ADHD, ADD a s poruchami správania.
 3. Práca s dôležitými dospelými dieťaťa (škola – podporné skupiny/ tréningy pre učiteľov).
 4. Práca s odbornou verejnosťou (prednášky, konferencie, články k téme).
 5. Víkendové pobyty pre rodiny s deťmi.

 

Všetky aktivity sú robené za cieľom

 • Podporiť celú rodinu v zvládaní náročných situácií,
 • Viesť rodičov k lepšiemu porozumeniu deťom, prospešnejšej komunikácii
 • Podporovať osvojenie konkrétnych praktických spôsobov, ako prekonať krízu
 • Podporiť dieťa v zdravom osobnostnom vývoji,
 • Podporiť rodinu pri zlepšení atmosféry v rodine.
 • Tréning rodičovské zručnosti.
 • Podporiť zlepšenie vzťahu rodič – dieťa
 • Podporovať rast sebaúcty všetkých členov rodiny