Milí liečebáci, dovolíme sa uchádzať o 2% z dane pre PRO LP. 
Vašou podporou pomôžete sami sebe! Je to mravenčia práca posúvať veci, zlepšovať sa, 
pomáhať, presadzovať naše záujmy, reprezentovať v zahraničí, uskutočňovať konferencie, vzdelávať.
Prosíme pridajte sa. Ďakujeme ! Potrebné informácie a tlačivá nájdete na našej stránke https://prolp.sk/?page_id=140