CZŠ Narnia hľadá do tímu v odborníka, ktorý by mal záujem asistovať na druhom stupni.

Kontakt Mgr. Vierka Hojnošová, 0901 788 744