Výkonný výbor

čestná predsedníčkaprof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
predsedníčkaPaedDr. Monika Stupková, PhD. je zároveň štatutárkou združenia
podpredsedníčkaPaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
tajomníčkaMgr. Barbora Vodičková, PhD.
členoviaPaedDr. Magdaléna Szabová, PaedDr. Janka Skraková, Mgr. Gabriela Rajniaková, Mgr. Lukáš Behul, Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Revízna komisia

PaedDr. Mária Čunderlíková
Mgr. Viera Bosáková

Etická komisia

Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.
Mgr. Hana Navrátilová Zigmundová