Výkonný výbor

čestná predsedníčkaprof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
predsedníčkaPaedDr. Monika Stupková, PhD. je zároveň štatutárkou združenia
podpredsedníčkaPaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
tajomníčkaMgr. Barbora Vodičková, PhD.
členoviaPaedDr. Magdaléna Szabová, PaedDr. Janka Skraková, Mgr. Gabriela Rajniaková, Mgr. Lukáš Behul, Mgr. Pavol Janoško, PhD.
Marta Horňáková

Marta Horňáková

Monika Stupková

Monika Stupková

Erika Kovácsová

Erika Kovácsová

Barbora Vodičková

Barbora Vodičková

Magdaléna Szabová

Magdaléna Szabová

Janka Skraková

Janka Skraková

Gabriela Rajniaková

Gabriela Rajniaková

Lukáš Behul

Lukáš Behul

Pavol Janoško

Pavol Janoško

Revízna komisia

PaedDr. Mária Čunderlíková
Mgr. Viera Bosáková
Mária Čunderlíková

Mária Čunderlíková

Viera Bosáková

Viera Bosáková

Etická komisia

Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.
Mgr. Hana Navrátilová Zigmundová
Zuzana Yakhyaev

Zuzana Yakhyaev

Hana Navrátilová Zigmundová

Hana Navrátilová Zigmundová