Pozornosť detí v MŠ, Námety a aktivity. Autor:Vodičková Barbora
Rodinný systém v kontexte teórie a praxe, Autor: Palo Janoško
PRÍBEH LP, Autor: Marta Horňáková
Kroky k inkluzívnej škole, Autor: Marta Horňáková
Psychomotorická terapia – Terapia v pohybe, Autor: Magdalénka Szabová