• 16. JANUáRA 2020

  Pracovná ponuka liečebného pedagóga na psychiatrickom oddelení

  Pán prednosta psychiatrickej kliniky LF UK prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. plánuje vytvoriť systematizované miesto pre LP v zdravotníctve na psychiatrickom oddelení LF UK a UNBhttp://www.unb.sk/psychiatricka-klinika-lf-uk-a-unb/. Požiadavky sú ukončené Mgr. vzdelanie a niekoľkoročná prax v odbore. Prax nemusí byť na psychiatrii, no keďže ide o vybudovanie miesta, mal by to byť niekto so skúsenosťami. Hodil by sa

  Read more
  • 16. JANUáRA 2020

  Pracovné miesto: vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania (internát) a kultúrny referent od 1.2.2020 (TPP)

  V novom roku nová práca? Napríklad aj tu: Voľné 2 pracovné miesta: vychovávateľ vo výchove mimo vyučovania (internát) a kultúrny referent od 1.2.2020 (TPP) Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanovso zdravotným postihnutím, Mokrohajska ulica 1, Bratislava Bližšie informácie : marian.visnovsky@iprba.sk

  Read more
  • 10. JANUáRA 2020

  Pracovná ponuka – asistent/ka k Jakubkovi

  Dobrý deň. Hľadáme k 9 ročnému Jakubkovi s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou osobu znalú problematiky, ktorá by s ním pracovala každý týždeň na korekcii špecifických porúch učenia. Jakubko je z okolia Liptovského Mikuláša a do školy chodí do Liptovského Hrádku. V prípade záujmu kontaktujte ondrova.katka@gmail.com

  Read more
  • 10. JANUáRA 2020

  Pracovná ponuka: Pressburg Montesssori Preschool hľadá do tímu láskavých odborníkov

  Pressbour Montessori PreschoolStiahnuťRead more
  • 8. JANUáRA 2020

  Pracovná ponuka: Poradca pre špecializované sociálne poradenstvo

  Náplňou práce špecializovaného sociálneho poradcu je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou pre ľudí s duševným ochorením, s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénie, mánio depresie a demencie a ich rodiny, viesť dokumentáciu a administratívu podľa požiadaviek zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa v odbore sociálna

  Read more
  • 5. JANUáRA 2020

  Predaj liečebnopedagogickej ambulancii Dr. Mikulu v Banskej Bystrici

  Skúsený liečebný pedagóg Dr. Martin Mikula predáva dobre zabehnutú liečebnopedagogickú ambulanciu v Banskej Bystrici so zmluvne zabezpečenou spoluprácou so všetkými zdravotnými poisťovňami, v prípade záujmu prosím kontaktujte pána doktora Mikulu 0918 918 843

  Read more
  • 20. NOVEMBRA 2019

  Pracovná ponuka SCŠPP Púchov, Trenčín

  Pozdravujeme národ liečebácky mimobratislavský. Máme tu pracovné ponuky: Súkromné centrum špeciálno- pedagogickeho poradenstva prijme na plný, alebo čiastocny úvazok odbornikov: ➡️Pracovisko Púchov: logopéda, sociálneho, špeciálneho pedagóga, prípadne liečebného pedagóga.➡️Pracovisko Trenčín: špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga. 📩V pripade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na: info@ poradna- helpdys.sk, telefon: 0918 752 492

  Read more
  • 20. JúLA 2019

  Prihláška za člena PROLP a GDPR

  Členský poplatok na rok je 15 eur, pre študentov 7 eur. Členské prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet IBAN: SK13 8330 0000 0021 0154 4532 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Do poznámky prosím uveďte účel platby – Členské na daný rok. ĎAKUJEME:) … Prihlášku za člena nájdete na http://prolp.sk/wp-content/uploads/2017/12/PRO-LP-PRIHLASKA-za-clena.pdf Formulár GDPR

  Read more
  • 3. JúLA 2019

  Liga za duševné zdravie SR hľadá na LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA tím odborníkov

  Liga za duševné zdravie SR hľadá do svojho nového projektu 24-hodinovej telefonickej LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA tím odborníkov na 4 a 12 hodinové smeny dištančného poradenstva.Požadujeme:➡️vzdelanie v odbore psychológia, psychiatria, sociálna práca, liečebná a špeciálna pedagogika➡️prax v poradenstve, ideálna v dištančnom➡️skúsenosti s krízovou intervenciou➡️možnosť/ochota poskytovať poradenstvo aj cez víkendy a sviatky➡️odborníci z Bratislavy a okolia➡️ochota ďalej

  Read more
  • 12. JúNA 2019

  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina hľadá odborníkov

  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva príjme na plný alebo čiastočný úväzok:pracovisko Žilina: logopéda, špeciálneho pedagóga, fyzioterapeuta, liečebného pedagógapracovisko Martin: logopéda, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagógapracovisko Rajec: logopéda, liečebného pedagóga, fyzioterapeutaV prípade záujmu nám pošlite žiadosť a životopis na scsppza@gmail.com

  Read more