PRO LP uverejňuje každoročne odborný liečebnopedagogický časopis.

2018/1
2017/1
2016/1
2015/2
2015/1
2014/1
2013/1
2012/2
2012/1
2011/1
2010/2
2010/1
2009/2
2009/1
2008/2
2008/1
2007/2
2007/1