Občianske združenie PRO LP Asociácia liečebných pedagógov/ PRO CE Association of Curative Educators

PRO LP – VÝBOR ZDRUŽENIA bol zvolený na Valnom zhromaždení dňa 12/06/2015
Výkonný výbor  (volí sa 1x za 3 roky)

čestný člen výboru        Horňáková Marta               Univerzitná profesorka, garantka pre odbor LP
riadny predseda            Stupková Monika                liečebná pedagogička, ambulancia LP, škola Narnia
podpredseda                 Skraková Jana                     liečebná pedagogička, Včasná intervencia
tajomník                         Rajniaková Gabika               organizácia Červený nos

členovia výboru (min. 3)

Behúl Lukáš                     senior house Jabloňové
Janoško Pavol                  liečebný pedagóg, PdF UK, KLP v BA
Szabová Magdalénka     liečebná pedagogička, terapeutka
Vodičková Barborka      riaditeľka súkromnej materskej školy BleuBerry v BA

Revízna komisia (volí sa 1x za 3 roky): (min.2)

Čunderlíková Mária      riaditeľka centra Memory
Valašteková Vierka       senior house Jabloňové

Etická komisia (volí sa 1x za 3 roky): (min.2)

Yakyaev Zuzka              liečebná pedagogička,Spirare- psychiatrická ambulancia
Zigmundová Hanka     liečebná pedagogička, Memory

časopis LP revue, (volí sa 1x za 3 roky)

šéfredaktor                          Janoško Pavol               vedúci katedry KLP na UK v BA
zástupca šéfredaktora       Valašteková Vierka       senior house Jabloňové