VÝHODY ČLENSTVA PROLP – PRÍNOS pre členov

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

 • vydávanie odborných publikácii cez PROLP (vydavateľstvo Ružomberok, Olomouc, ..)
 • organizovanie LP dni, konferencií, seminárov, školení, workshopov, … na domácej a zahraničnej úrovni
 • uverejnenie odborných LP článkov v Revue LP
 • písanie posudkov
 • 30%-50% zľava na všetky podujatia organizované Asociáciou PRO LP

 ETICKO-PRÁVNE ZASTUPOVANIE LP

 • odborné poradenstvo a podporu pri hájení vašich profesijných záujmov
 • podpora profesijného zázemia

PROJEKTY, GRANTY

 • hľadanie grantov a projektov
 • pomoc pri písaní projektov
 • zastrešenie projektu

INÉ

 • možnosť uverejnenia svojej vizitky na web www.prol.sk a FB PROLP
 • propagácia kurzov a iných podujatí z odboru LP na webe a FB
 • pravidelná informovanosť o aktuálnom dianí v profesii LP, nové trendy na Slovensku a vo svete
 • spolupráca s medzinárodnou organizáciou liečebných pedagógov IGhB

ASOCIÁCIA PROLP

 • predkladať návrhy a podnety na zvyšovanie úrovne profesie LP a rozvoji odboru (legislatívna úroveň)
 • člen môže voliť a byť volený do orgánov združenia, má právo navrhovať a voliť užší výbor PRO LP
 • člen PROLP sa stáva členom medzinárodnej asociácie liečebných pedagógov IghB (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, …)