Príjemný dobrý deň milí priatelia,

dobrovoľné príspevky na podporu organizácie PRO LP Asociácia liečebných pedagógov prosím posielajte na účet organizácie IBAN SK51 0900 0000 0001 7968 0236,

ďakujeme