Semináre Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby na rok 2020