Revue liečebnej pedagogiky_prijímanie odborných článkov do konca roka 2018

Milé kolegyne, milí kolegovia,
na konci roka vydávame ďalšie číslo nášho profesijného časopisu Revue liečebnej pedagogiky.
 
Náš časopis je dôležitým odborným spojítkom nielen medzi nami (aby sme sa informovali o svojej práci a jej výsledkoch, nových poznatkoch atď.), ale aj smerom k iným profesiám a odborníkom/verejnosťou.
Ponúkame vám možnosť publikovania formou:
– odbornej /vedeckej štúdie (vhodné pre akademikov, doktorandov),
– odborného článku z praxe (vhodné pre kolegyne/kolegov v praxi),
– kazuistiky (prax),
– recenzie (prispieť môže ktokoľvek od študentov až po akad.),
– informácie (o vašich plánovaných aktivitách, iných podujatiach)
– zdieľania informácii zo života PROLP… atď.
Budeme radi, keď sa rozhodnete publikovať, alebo nás podporíte typom na niekoho (prípadne, rovno niekoho oslovíte)
Svoje návrhy mi, prosím, posielajte na mail: janoskopavol@gmail.com – pokiaľ možno čo najskôr,
deadline pre ukončenie prijímania príspevkov je 10. decembra, informácie k úprave príspevku sú na konci časopisu (posledné číslo pripájam v prílohe),
vopred ďakujem za spoluprácu,
s pozdravom,
Pavol Janoško
šéfredaktor Revue LP
liečebný pedagóg
vedúci katedry
 
Katedra liečebnej pedagogiky
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE
Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava
 
Kontaktné údaje:
Mýtna 2877/40, 811 07 Bratislava – Staré mesto, +421 907 175 222