Rigorózne konanie v odbore Liečebná pedagogika na Katedre liečebnej pedagogiky na PdfUK

Milí kolegovia,

tento rok  je možné prihlásiť sa na rigorózne konanie v odbore Liečebná pedagogika na Katedre liečebnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Pre bližšie informácie kontaktujte vedúceho katedry: Mgr. Pavla Janoška, PhD. – janosko@fedu.uniba.sk,