Milé kolegyne a kolegovia,

v PROLP sa dlhodobo snažíme udržať a posilňovať odbor, tak na Slovensku, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Ako zastupujúci člen výboru PROLP v IGhB – medzinárodné združenie LP profesijných organizácii, Vás prosím o vyplnenie zaslaného dotazníka, hoci si uvedomujem, že vám to zaberie 10-15 min Vášho vzácneho času. Dotazník sa zaoberá uplatnením LP v praxi a jeho cieľom je identifikovať zdroje podpory našej profesie (aj na základe medzinárodného porovnania). Nájdete ho na tomto linku: https://app.edkimo.com/feedback/fummigudu. Bez Vašej pomoci a podpory (spolupráce) by bolo zastupovanie v IGhB tiež iba stratou času a neviedlo k zmysluplným výstupom. Vopred ďakujem za Vaše porozumenie a teším sa na ďalší kontakt a spoluprácu. Priestor pre vyplnenie je do 31.3.2024. Ak by ste vedeli o ďalších LP, ktorí nie sú členmi, prosíme o preposlanie informácie aj im. Najbližšie nám IGhB pripravuje zaujímavé odborné podujatie k medzinárodnému dňu liečebnej pedagogiky, ktoré každý rok slávime. Viac info Vám samozrejme sprostredkujeme v predstihu.

S úctou a želaním pekných dní,
Pavol Janoško
člen výboru PROLP