Vitajte na stránkach PRO LP

PRO LP je profesijná organizácia, ktorá združuje liečebných pedagógov, ich spolupracovníkov a podporovateľov.

Našim zámerom je informovať o aktuálnom dianí v oblasti liečebnej pedagogiky a zároveň sprostredkovávať výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu liečebných pedagógov v praxi.

Členský poplatok na rok 2017

Členské 15 eur, pre študentov 7 eur prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet IBAN SK51 0900 0000 0001 7968 0236. Do správy pre prijímateľa napíšte prosím Vaše meno a text: členský príspevok 2017.

Aktuality

  • SEPTEMBER 20, 2017

  Medzinárodná konferencia Inkluzívna škola a rodina – 9.11.2017

  Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu Inkluzívna škola a rodina, ktorá sa uskutoční dňa 9.11.2017 v Centre Salvator v Bratislave. Organizuje ju PdF UK v Bratislave, Katedra liečebnej pedagogiky v spolupráci s PROLP Asociáciou liečebných pedagógov a ďalšími partnermi.

  • SEPTEMBER 7, 2017

  9. september – MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA O FASD

  Mesiac september a špeciálne deň 9.9. je MEDZINÁRODNÝ DEŇ POVEDOMIA O FASD (Fetal alcohol spectrum disorder = Poruchy fetálneho alkoholového spektra). Centrum Fascinujúce deti v spolupráci s Návrat, o. z., Eduma n. o. a FAS Centrum v Ružomberku k tomuto dňu organizuje verejnú diskusiu v príjemnej atmosfére kníhkupectva Artforum v Bratislave, a to v piatok 8. 9. 2017 o 18:00 hod.

  • SEPTEMBER 7, 2017

  Revue liečebnej pedagogiky 1/2017

  Ponúkame Vám najnovšie vydanie Revue liečebnej pedagogiky. Priestor v ňom venujeme viacerým oblastiam. Prevencii u detí, tak v rámci školského prostredia, ako aj v nizkoprahových kluboch, ďalej špecifikám starostlivosti o deti vulnerabilných rodičov. Veríme, že v ňom nájdete inšpiráciu a nové podnety pre svoju prax.

  • JúL 5, 2017

  Denné centrum Baobab hľadá liečeného pedagóga

  Denné centrum Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím hľadá do svojho tímu liečeného pedagóga na TPP (na polovičný úväzok 12.00 – 16.00) s nástupom od septembra 2017.

  • JúL 3, 2017

  Rozširovanie zručností v práci s deťmi s poruchami správania

  Letné prázdniny sú časom na oddych, no možno ich využiť aj na načerpanie nových nápadov. V elektronických materiáloch sa dozviete, ako riešiť či predchádzať náročným výchovným situáciám s deťmi s poruchami správania. Veríme, že získate užitočné inšpirácie.

  • JúN 28, 2017

  BARBORKA VODIČKOVÁ: POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

  Nová knižka od Barborky Vodičkovej sa venuje pozornosti a schopnosti sústredenia u detí v predškolskom veku. Prináša rôzne výtvarné, psychomotorické a dramaticko-hrové aktivity ako možnosti inšpirácie pre pedagogickú prax učiteľky v materskej škole.