Vitajte na stránkach PRO LP

PRO LP je profesijná organizácia, ktorá združuje liečebných pedagógov, ich spolupracovníkov a podporovateľov.

Našim zámerom je informovať o aktuálnom dianí v oblasti liečebnej pedagogiky a zároveň sprostredkovávať výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu liečebných pedagógov v praxi.

Naše poslanie

Progres v oblasti vedy, výskumu a praxe liečebnej pedagogiky, proces legislatívneho etablovania, profesionalizácia, vzdelávacie programy , projekty knižné a výskumné, propagácia služieb poskytovaných v liečebnopedagogickej praxi.

Aktuality