Vitajte na stránkach PRO LP

PRO LP je profesijná organizácia, ktorá združuje liečebných pedagógov, ich spolupracovníkov a podporovateľov.

Našim zámerom je informovať o aktuálnom dianí v oblasti liečebnej pedagogiky a zároveň sprostredkovávať výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu liečebných pedagógov v praxi.

Naše poslanie

Progres v oblasti vedy, výskumu a praxe liečebnej pedagogiky, proces legislatívneho etablovania, profesionalizácia, vzdelávacie programy , projekty knižné a výskumné, propagácia služieb poskytovaných v liečebnopedagogickej praxi.

Naposledy pridané

  • 30 MAR 16

  Výchova verzus terapia

  Zborník z medzinárodnej vedeckej liečebnopedagogickej konferencie konanej 8. a 9. novembra 2010

  Bratislava 2011, ISBN 978-80-223-3006-0

  • 30 MAR 16

  Zdravie detí – výzva pre všetkých

  Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 11. a 12. októbra 2007 v Bratislave

  © Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
  ISBN 978-80-223-2460-1

  • 30 MAR 16

  Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka

  Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Liečebnopedagogické dni 2006, ktorú organizovali Občianske združenie PRO LP Asociácia liečebných pedagógov v spolupráci s Kanceláriou WHO a Katedrou liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave v dňoch 21. a 22. septembra 2006 v kongresovej sále MZ SR, Limbova 2 v Bratislave – Kramáre

  Bratislava 2006, ISBN 80-9694238-1-1

  • 29 MAR 16

  Revue LP 1/2015

  REVUE LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY 1/2015

  Číslo 1., ročník IX., rok 2015 ISSN 1337-5563